Ændring af 10-kilos reglen

Fra den 1/7 2021 frafalder den nuværende 10-kilos regel, men der er flere
undtagelser til reglen. Herunder for hermetisk lukkede anlæg og
varmepumper.

Hos H. Jessen Jürgensen A/S er vi altid opdateret på gældende og kommende regler, som har indvirkning på den køletekniske branche. Her på siden har vi samlet information omkring 10-kilos reglen.
Vi henviser endvidere til øvrige sider, hvor du kan finde yderligere information.

Har du spørgsmål eller er i tvivl om gældende krav og regler sidder vi som altid klar til at hjælpe dig.

Find mere information om vores specialister

Grænser for nye, HFC-holdige køle- og varmepumper efter 1/7 2021

Den forventede ændring af 10-kilo-reglen træder i kraft 1/7 2021, hvor reglen for køleanlæg ændres så den maksimale fyldning for nye split-anlæg vil være 5 tons CO2. Fabrikssamlede, hermetisk lukkede anlæg må som hidtil have maksimalt 10 kg fyldning.

For varmepumper er ændringen lidt anderledes. For fabrikssamlede, hermetisk lukkede anlæg er den maksimale grænse fortsat 50 kg. For split anlæg vil grænsen fra 1/7 2021 være 5 tons CO2 ligesom for køleanlæg. Dog gælder dette først fra 1/1 2022 for varmepumper under 10 kg. Det vil sige at varmepumpesplit-anlæg indtil 1/1 2022 fortsat må installeres med op til 10 kg HFC. Der vil også som hidtil være mulighed for at søge dispensation fra begrænsningerne, herunder i overgangsperioden. Se mere om reglerne for dispensation her.

Efter 1/7 2021 vil der være følgende grænser for fyldningen af nye, HFC-holdige køleanlæg, varmepumper og varmegenvindingsanlæg med mere:

 

  Færdigsamlet fra fabrik Øvrige
Køleanlæg 10 kg 5 ton CO2-ækvivalenter
Varmepumper og -genvinding 50 kg 5 ton CO2-ækvivalenter
AC-anlæg og affugtere 5 ton CO2-ækvivalenter

Hvad menes der med "Færdigsamlet fra fabrik"?

Denne type anlæg er i bekendtgørelsen defineret som "færdigsamlede fra fabrik i et kompakt kabinet, der primært er samlet ved svejsning eller lodning". Der er tale om præfyldt udstyr, som ikke kræver noget arbejde udført på kølekredsen for at blive taget i brug.

Intentionen med "Færdigsamlet fra fabrik" er, at anlægget skal opfylde de samme krav som f-gasforordningen stiller til hermetisk lukkede anlæg:
"Anlæg eller udstyr, hvor alle dele, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, er gjort tætte ved svejsning, lodning eller en tilsvarende fast forbindelse, som kan omfatte blokerede ventiler eller blokerede adgangspunkter, der muliggør korrekt reparation eller bortskaffelse, og som har en testet lækagerate på mindre end tre gram pr. år under et tryk på mindst en fjerdedel af det maksimalt tilladte tryk"

Hvilke anlæg lever op til kravet om at være fabrikssamlet/hermetisk lukket?

Det må generelt antages, at præfyldt udstyr, der sælges lovligt på det europæiske marked, lever op til disse krav. Principielt bør det dog fremgå af anlæggets systemplade eller datablade, når der er tale om et anlæg, der lever op til kravet om at være hermetisk lukket. Alternativt bør producenten/leverandøren kunne oplyse dette.

 

 

Find mere information på Dansk køl og varmes hjemmeside

Der er ingen fyldningsgrænse for disse typer udstyr:

  • Vaccinekølere
  • Mobile køleanlæg
  • Airconditionanlæg i køretøjer og fly
  • Lavtemperaturfrysere (temperaturer under -50° C)
  • Medicinske spraydåser
  • Laboratorieudstyr
  • Testfaciliteter til afprøvning af køleudstyr
  • Automatik (termostater, ventiler m.v.)
  • Varer til militær anvendelse
  • Varer til anvendelse ombord på skibe

Kilde: Dansk Køl & Varme

 

 

Find mere information på Miljøministeriets hjemmeside