Regler for kølemidler

Hos H. Jessen Jürgensen er vi altid opdateret på gældende og kommende regler. Her på siden har vi samlet information omkring de glædende og kommende regler for kølemiddel, så det er nemt for dig altid at holde dig opdateret.
Vi henviser endvidere til andre sider, hvor du kan finde yderligere information.

Har du sprøgsmål eller er i tvivl om gældende krav og regler sidder vi altid klar til at hjælpe dig.

Find mere information om vores specialister

Hvornår forbydes hvilke HFC-kølemidler?

EU nedfaser HFC-gasser gennem kvoter og ved at forbyde levering1 (og dermed i praksis installation) af bestemte typer køleanlæg, der har kølemidler med en GWP over et vist niveau. For at finde ud af, hvad der fremover er tilladt/forbudt, er det derfor nødvendigt at se på både, hvilken type anlæg der er tale om, og hvilket kølemiddel anlægget benytter.

Udstyrstyper: Slutår for hvornår nyt udstyr må ”markedsføres”/leveres1

Træder i kraft 1/1 Forbud mod levering af nyt udstyr Eksempler på kølemidler som nyt udstyr af denne type ikke længere må indeholde
2020

Køleskabe og frysere til kommerciel brug (hermetisk lukkede anlæg eller hermetisk lukket udstyr) som indeholder HFC'er med et GWP på 2500 eller derover.

Stationære køleanlæg eller stationært køleudstyr, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af HFC'er med et GWP på 25002

Flytbare lokale klimaanlæg (hermetisk lukkede anlæg eller hermetisk lukket udstyr, som kan flyttes fra et rum til et andet af brugeren), der indeholder HFC'er med et GWP på 150 eller derover

R404A
R422A
R422D
R507
2022

 

Køleskabe og frysere til detailhandels- og restaurationsbrug3  (hermetisk lukkede anlæg eller hermetisk lukket udstyr) som indeholder HFC'er med et GWP på 150 eller derover.

 
Centralkølesystemer med multikompressor (parallelanlæg) til kommerciel brug med en kapacitet på 40 kW eller derover4, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 150 eller derover.5
De ovenstående plus:
R134A
R32
R407A
R407C
R407F
R410A
R437A
R448A
R449A
R452A
R513A
2025 Todelte luftkonditioneringsanlæg (splitanlæg), der indeholder mindre end 3 kg fluorholdige drivhusgasser, og som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 750 eller derover. R134A
R404A
R410A

1: Med levering/markedsføring menes den første gang, hvor produktet eller udstyret stilles til rådighed for en køber eller en bruger i EU.
2: Gælder ikke for anlæg eller udstyr, der er beregnet til at blive brugt til at afkøle produkter til temperaturer under minus 50 °C eller forsvarsmateriel.
3: Hedder i f-gas forordningen ”kommerciel brug”, men er defineret som: ”anvendt til opbevaring, udstilling eller distribution af produkter til salg til slutbrugere i detailhandelen eller restaurationstjenester”.
4: Under 40 kW gælder kun forbuddet fra 2020 mod udstyr med HFC’er med et GWP på 2500 eller derover.
5: Undtaget primære kølemiddelkredsløb i kaskadesystemer, hvor der kan anvendes fluorholdige drivhusgasser med et GWP på mindre end 1500.

Må vi servicere med HFC efter 2020?

Som udgangspunkt ja. Men for HFC’er med en GWP over 2.500 (f.eks. R404A), må der kun anvendes genvundet eller regenereret HFC, hvis anlægget har en fyldningsstørrelse på 40 ton CO2-ækvivalenter eller derover. Det er derfor fortsat tilladt at servicere for eksempel R404-anlæg på under 10 kilo med nyt kølemiddel.

Hvorvidt der stadig vil være nok f.eks. R404A på markedet til service, er imidlertid usikkert. Bemærk, at det ikke er tilladt at handle med genvundet kølemiddel imellem kølefirmaer.

Kommer der en begrænsning på 5 tons CO2-ækvivalenter?

Ja. Det er en del af klimaaftalen fra 22. juni 2020, at der indføres en 5 tons CO2-ækvivalent grænse for installation af HFC-fyldte køleanlæg. En række anvendelser er undtaget. For varmepumper og varmegenvindingsanlæg bliver grænsen 50 kg hvis der er tale om et færdigt, fabrikssamlet anlæg. For køleanlæg bliver grænsen fortsat 10 kg. hvis der er tale om et færdigt, fabrikssamlet anlæg. For andre typer varmepumper og køleanlæg er den maksimale fyldningsgrænse på 5 tons CO2-ækvivalenter.
Ændringen forventes at træde i kraft 1/7 2021.

Må vi installere anlæg, der er leveret før 2020/2022?

Ja. Forbuddene i tabellen er forbud mod at levere anlæg. Ikke at installere anlæg som anlægsejeren allerede ligger inde med. Det er leveringstidspunktet, der er afgørende og ikke, hvornår udstyret er fremstillet. Det er derfor ikke tilladt for eksempel at levere noget udstyr i for eksempel 2022, der er omfattet af forbud selv om udstyret er fremstillet i for eksempel 2019.

 

Hvad sker der efter 2030?

 EU's nedfasningsplan gælder indtil videre til 2030, og i 2030 bortfalder den undtagelse som tillader service med genvundet eller regenereret HFC-kølemiddel for anlæg over 40 tons CO2-ækvivalenter. EU's nedfasningsplan skal revurderes undervejs til 2030. Det ses nogle steder omtalt som om al brug af HFC forbydes fra 2030. Det er en mulig situation for kommercielt brug, men det er endnu ikke besluttet.

Nedfasningen af HFC er fastlagt i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006. Forbudsdatoer for HFC-holdige husholdningsapparater, spraydåser og skummaterialer er ikke vist i tabellen.

Kilde: Dansk Køl & Varme.​ Version november 2020

Find mere information på Dansk køl og varmes hjemmeside

Find mere information på Videncenter for klimavenlige kølemidlers hjemmeside