Ændring af 10-kilos reglen

Hos H. Jessen Jürgensen er vi altid opdateret på gældende og kommende regler, som har indvirkning på den køleteksniske branche. Her på siden har vi samlet information omkring 10-kilos reglen.
Vi henviser endvidere til øvrige sider, hvor du kan finde yderligere information.

Har du sprøgsmål eller er i tvivl om gældende krav og regler sidder vi altid klar til at hjælpe dig.

Find mere information om vores specialister

Grænser for nye, HFC-holdige køle- og varmepumper efter 1/7 20211

10 kilos reglen2 forventes ændret per 1. juli 2021 med de følgende ændringer. Den vigtigste ændring er, at køleanlæg med op til 10 kilo HFC-fyldning kun må installeres hvis de er fabrikssamlede. Det svarer til den regel der siden 1/1 2019 også har været gældende for varmepumper op til 50 kg. Efter 1/7 2021 vil der være følgende grænser for fyldningen af nye, HFC-holdige køleanlæg, varmepumper og varmegenvindingsanlæg med mere:

  Færdigsamlet fra fabrik Øvrige
Køleanlæg 10 kg 5 ton CO2-ækvivalenter
Varmepumper og -genvinding 50 kg 5 ton CO2-ækvivalenter
AC-anlæg og affugtere 5 ton CO2-ækvivalenter

1: Ændringen skal først godkendes i EU 
2: BEK nr. 1326 af 19/11/2018 ”Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser”

Hvad menes der med "Færdigsamlet fra fabrik"?

Denne type anlæg er i bekendtgørelsen defineret som "færdigsamlede fra fabrik i et kompakt kabinet, der primært er samlet ved svejsning eller lodning". Der er tale om præfyldt udstyr, som ikke kræver noget arbejde udført på kølekredsen for at blive taget i brug.

Intentionen med "Færdigsamlet fra fabrik" er, at anlægget skal opfylde de samme krav som f-gasforordningen stiller til hermetisk lukkede anlæg:
"Anlæg eller udstyr, hvor alle dele, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, er gjort tætte ved svejsning, lodning eller en tilsvarende fast forbindelse, som kan omfatte blokerede ventiler eller blokerede adgangspunkter, der muliggør korrekt reparation eller bortskaffelse, og som har en testet lækagerate på mindre end tre gram pr. år under et tryk på mindst en fjerdedel af det maksimalt tilladte tryk"

Hvilke anlæg lever op til kravet om at være fabrikssamlet/hermetisk lukket?

Det må generelt antages, at præfyldt udstyr, der sælges lovligt på det europæiske marked, lever op til disse krav. Principielt bør det dog fremgå af anlæggets systemplade eller datablade, når der er tale om et anlæg, der lever op til kravet om at være hermetisk lukket. Alternativt bør producenten/leverandøren kunne oplyse dette.

 

 

Find mere information på Dansk køl og varmes hjemmeside

Der er ingen fyldningsgrænse for disse typer udstyr:

  • Vaccinekølere
  • Mobile køleanlæg
  • Airconditionanlæg i køretøjer og fly
  • Lavtemperaturfrysere (temperaturer under -50° C)
  • Medicinske spraydåser
  • Laboratorieudstyr
  • Testfaciliteter til afprøvning af køleudstyr
  • Automatik (termostater, ventiler m.v.)
  • Varer til militær anvendelse
  • Varer til anvendelse ombord på skibe

Kilde: Dansk Køl & Varme